‘De voorbereidingen zijn al zó ver gevorderd, dat je in dit geval niet meer kunt stoppen. We konden de minister daar niet van overtuigen en daarom hebben we besloten het overleg af te breken.’ Dat zegt Commissaris der Koning in de provincie Groningen René Paas in reactie op het vastlopen van het overleg tussen het Rijk en Groningen over de versterkingsoperatie.

Het overleg liep dinsdag concreet vast op de kwestie van de versterkingsaanpak van een groep van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild.

Volgens de provincie Groningen moeten klaarliggende versterkingsadviezen van deze woningen gedeeld moeten worden met de bewoners én dient de daaruit volgende versterkingsaanpak gestart worden.  Volgens de provincie Groningen, de GBB en Groningse gemeenten is verder uitstel van deze gestarte versterkingsaanpak schadelijk voor het vertrouwen.

‘We zijn wat deze woningen betreft nu al zó ver gevorderd dat je niet meer kunt stoppen. De bewoners van deze huizen zijn al geruime tijd geleden geïnformeerd over de aanpak van hun woningen. We kunnen hen nu niet opnieuw in onzekerheid laten  zitten’, aldus Commissaris Paas.

Hoe het nu verder moet met het overleg over de versterkingsoperatie weet hij ook niet. ‘Woensdag hebben we hier in Groningen onderling spoedoverleg, dan zullen we bekijken hoe het verder moet’.