Op woensdag 23 mei vindt er een eerste Dorpsavond plaats. Wij hebben deze eerste avond voorbereid samen met de Gemeente Ten Boer, de woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator Groningen. U leest het goed, de eerste avond want er volgen er meer! Zo veel als nodig is!

Inmiddels zijn er bij het Dorpsbelangenplatform ook een architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en een cultuurhistoricus aangeschoven om samen met ons mooie en haalbare plannen te maken voor Ten Post. Zij zijn aanwezig op 23 mei a.s., ook om ons te prikkelen en te inspireren.

De verdere opzet is dat we met elkaar in kleine groepen bespreken wat wij belangrijke thema’s/ vraagstukken vinden waar we het de komende periode over willen hebben wat betreft de dorpsvernieuwing. Wij vinden het erg belangrijk dat u er bij bent! Voor u als inwoner van Ten Post is er nú een kans om met mooie ideeën en plannen te komen die zorgen voor een mooi toekomstbestendig dorp.

We werken momenteel ook aan een website die informatie geeft over dorpsvernieuwing en belangrijke thema’s rondom de versterking. De verwachting is dat deze eind mei gereed is. U kunt de website dan vinden via www.tenpost.info of via www.dorpsvernieuwingtenpost.nl.