Veel belangstelling informatie over beoogde locatie tijdelijke woningen

Maandagavond 18 juni hebben een groot aantal geïnteresseerde inwoners van Ten Post gebruik gemaakt van de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de inloopavond in het dorpshuis in Ten Post.
Op deze avond kregen ze informatie over de beoogde locatie van de tijdelijke woningen en het vervolgtraject rondom de realisatie hiervan aan u terug.

De verwachting is dat half juni de omgevingsvergunning voor de beoogde locatie aan de

Rijksweg ( het terrein is eigendom van de familie Arendonk, maar is tot nu toe genoemd als locatie Veninga)ter inzage komt te liggen. Dan is er nog de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

Deze periode duurt 6 weken. Bij een definitieve verstrekking van de omgevingsvergunning

beginnen dan eind augustus/begin september de voorbereidende werkzaamheden. Met direct

aanwonenden zijn hiervoor al gesprekken gevoerd, mede met het oog op eventuele overlast.

Eind van dit jaar is de locatie – met in totaal ca. 30 woningen – geschikt voor bewoning.

De firma Jan Snel levert de (prefab) woningen aan, die ieder een eigen aansluiting krijgen

met een eigen adres en alle faciliteiten die van belang zijn net zoals bij een ‘eigen woning’.

Voor de aanleg van de locatie zal een tijdelijke afrit vanaf de N360 worden aangelegd zodat

vrachtverkeer niet door het dorp hoeft te rijden. Deze zal daarna weer worden verwijderd.

Het Centrum voor Veilig Wonen is verantwoordelijk voor de aanleg, realisatie en op termijn ook

weer het verwijderen van de woningen. De gemeente Ten Boer is de vergunningverlener.

Bij documenten treft u een impressie aan van het getoonde beeldmateriaal.