Minister Wiebes heeft besloten dat de versterkingsopgave voor alle onveilige woningen doorgaat. Ook de reeds toegezegde versterking van de huurwoningen uit de zogenaamde ‘batch 1.588’ en de ‘batch 1.467’ gaan door. De huurwoningen in Ten Post vallen onder deze ´batches`. De huurders van Wierden en Borgen zijn op de hoogte gesteld over de voortgang hiervan.

 

Wat betekent versterken?  Er ontstaat regelmatig onduidelijkheid over het woord “versterken”. Meestal wordt er gedacht dat versterken alleen betekent dat de huidige woning wordt versterkt door middel van een stalen constructie om het huis heen. Versterken kan echter ook betekenen dat er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor de huidige woning in de plaats komt.

 

Wat gaat er met de huizen van de woningstichting Wierden en Borgen gebeuren? Op basis van de adviezen van NCG is er aangegeven dat ook aardbevingsbestendige nieuwbouw van de huizen van Wierden en Borgen tot de mogelijkheden behoort. Het heeft onze voorkeur om in te zetten op aardbevingsbestendige nieuwbouw in plaats van alleen de constructie van de huurhuizen te versterken. 

 

Nieuwbouw levert extra voordelen op als het gaat om de mogelijkheid om extra kwaliteit aan de woning toe te voegen. Denk hierbij aan het plaatsen van een nieuwe badkamer, keuken en toilet die weer jaren mee gaan. Bij nieuwbouw hebben we ook de mogelijkheid om te kijken naar een mogelijk betere indeling van het huis en het energiezuinig maken van het huis door extra isolatie en zonnepanelen te plaatsen

 

Hoe nu verder?  Om de plannen goed bij de (woon)wensen te laten aansluiten is het voor ons belangrijk dat wij weten hoe onze huurders in de toekomst wil wonen. Daarover gaan we in het najaar met hen in gesprek. Waar mogelijk verwerken we zaken in de plannen, we hebben het immers over huizen voor onze huurders.

 

Waarom staan er huurwoningen leeg? Op dit moment staan er diverse huurwoningen in Ten Post leeg. Daarover krijgen wij vragen. Zoals hierboven aangegeven hebben wij ervoor gekozen om de optie nieuwbouw uit te werken. Dit betekent ook dat de bewoners van deze woningen tijdelijk ergens anders zullen moeten wonen. Dit is voor ons de reden om deze woningen op dit moment niet te verhuren

Woningenstichting Wierden en Borgen