In onderstaand persbericht treft u geheel onderaan de link aan naar het plan van aanpak over de aanpak van de versterking in de Provincie Groningen. Als u deze link aanklikt, en in de bijlage naar het gedeelte gemeente Ten Boer gaat (hoofdstuk 5.4, pagina 39. ) treft u nadere informatie aan voor de dorpen Ten Post/Winneweer/Wittewierum. De verwachting is dat er in de loop van december hierover vervolgcommunicatie plaatsvindt.

PERSBERICHT
22 NOVEMBER 2018

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert donderdag 22 november 2018 het Plan van Aanpak over de uitvoering van het Mijnraadadvies. ‘Iedereen in Groningen moet veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Met die gedachte heeft NCG de afgelopen maanden gewerkt aan dit uitvoeringsplan. We steken samen de handen uit de mouwen.’ Dat zei waarnemend Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma vanochtend bij de perspresentatie.

Eerder dit jaar besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. Op 2 juli besloten Rijk, provincie en gemeenten de adviezen van de Mijnraad als basis te nemen voor de herijking van de versterkingsoperatie. Het doel is dat Groningers in het aardbevingsgebied met een heldere aanpak zo snel mogelijk veilig kunnen wonen.

In het Plan van Aanpak staat de bewoner centraal. Het gaat immers om het ‘thuis’ van de mensen. De versterkingsopgave is geen puur technische operatie. De aanpak moet perspectief bieden en duidelijk maken wat de bewoner kan verwachten. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk in uitvoering nemen van de meest risicovolle gebouwen. Ook versnelling van de versterkingsaanpak is een doel.

Voor de vertaling van het Plan van Aanpak in gemeentelijke plannen zijn de lokale stuurgroepen aan zet. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en woordvoerder namens de tien aardbevingsgemeenten, noemt het plan van aanpak ‘Een plan waar wij lokaal mee uit de voeten kunnen. We hebben daarbij van het Rijk de garantie op voldoende uitvoeringscapaciteit en budget gekregen. De motor van de versterkingsoperatie kan nu weer worden gestart. Dat is goed nieuws voor heel veel inwoners die al te lang wachten op een veilige woning.’

Inmiddels wordt gewerkt aan lokale uitvoeringsplannen. Hiemstra: ‘De regio komt door dit plan écht zelf aan het roer van de uitvoering van de versterkingsaanpak. Dat is precies de bedoeling. Er kan een logische prioritering worden aangebracht en lokaal maatwerk worden geleverd. Ook kunnen zogenaamde koppelkansen in stads- en dorpsvernieuwing worden benut.’

Het Plan van Aanpak is te downloaden op de website van NCG via nationaalcoordinatorgroningen.nl/pva.