Binnenkort willen we met u als bewoners van Ten Post rond de tafel over de volgende thema’s:

Thema 3: Wonen, dorpskarakter en identiteit (dorps breed)
Thema 4: Duurzame energie

Uit eerdere dorpsbijeenkomsten kwam naar voren dat u dit een heel belangrijk onderwerp voor het Dorpsvernieuwingsplan vindt. Hebt u interesse voor deze dorpstafels, meldt het dan op korte termijn bij Marita Louwes. S.v.p. bij de aanmelding vermelden voor welk thema u interesse heeft!

Louwes@spechtarchitecten.nl

Het adviesteam is inmiddels druk bezig met de voorbereiding. We verzamelen gegevens en brengen ze alvast in kaart. Ook experts op het gebied van bovengenoemde thema’s denken met ons mee en zullen bij de dorpstafels aanwezig zijn.

Hartelijke groeten,
Adviesteam Dorpsvernieuwing Ten Post