Een delegatie van de gemeenteraad bezocht woensdag 13 maart Ten Post om bijgepraat te worden over versterking en dorpsvernieuwing. Henry Vos sprak namens de gemeente en  dorpsbewoners Jan Klerken en Eline van Rossem vertelden hoe zij de samenwerking ervaren met de Dorpstafel waar allerlei partijen aan deelnemen.

De dag ervoor kwam het definitieve bericht van het Centrum Veilig Wonen dat er binnen tien maanden begonnen wordt met de sloop van de eerste 55 van in totaal 133 huizen in de Nye Buurt. Als het goed is, zijn ze over twintig maanden allemaal herbouwd, in dezelfde stijl, maar dan aardbevingsbestendig en duurzaam

Dorpsagenda
In samenspraak met in totaal 850 inwoners inclusief het dorp Winneweer en buurtschap Wittewierum is een Dorpsagenda ontwikkeld om Ten Post en omgeving niet alleen aardbevingsbestendig maar ook toekomstbestendig te maken. De ideeën variëren van een multifunctioneel centrum met basisschool, dorpshuis en sportvoorzieningen tot een rondweg voor zwaar landbouwverkeer en een plan om CO2-neutraal te worden met eigen zonne- en windenergie en mogelijk elektrische deelauto’s.  De wensen kunnen grotendeels bekostigd worden uit de 15 miljoen euro die de gemeente krijgt in het kader van het Nationaal Programma Groningen, waarin Ten Post, Woltersum en het centrum van Ten Boer een van de speerpunten zijn.

Wandeling
Vervolgens ging de groep in de stromende regen een rondje door het dorp lopen om een beeld te krijgen waar onder andere de Nye Buurt is om te weten waar de huizen staan die versterkt of gesloopt gaan worden. De aanwezige raadsleden vonden het een leerzame ochtend en vonden het enthousiasme van de Ten Posters een hoopgevend signaal in dit dossier.