Beste dorpsgenoten,

Het is een beetje stil rondom het Dorpsbelangenplatform (DBP), opgericht door een aantal bezorgde Ten Posters in januari 2018, toen er opeens wisselwoningen zouden komen op het land van Sterenberg. Er is inmiddels ontzettend veel gebeurd. Er is een proces voor Dorpsvernieuwing in gang gezet  en ook de Versterking wordt nu echt concreet voor een aantal bewoners van Ten Post. Het DBP zit eens per maand aan de Dorpstafel met de gemeente, NCG, Wierden en Borgen en het adviesbureau Spechtarchitecten (specifiek ingehuurd voor de Dorpsvernieuwing).

Wij realiseren ons als DBP dat we voor de meesten van jullie misschien onzichtbaar zijn geweest. Dat komt voornamelijk omdat ook wij zijn meegesleept in een proces. Het proces van de Dorpsvernieuwing. En dat, terwijl wij onszelf destijds hebben verenigd om Ten Post door de Versterkingsoperatie heen te helpen. Deze twee dingen lopen nu samen, maar zitten elkaar ook soms in de weg. Er zijn de afgelopen maanden 4 Thematafels opgezet en de uitkomsten worden aan jullie op 29 juni gepresenteerd. De thematafels zijn: Voorzieningen, Duurzaamheid, Verkeer en Wonen (woonkwaliteit van het Dorp Ten Post). Alle vier de tafels werden goed bezocht door de Ten Posters onder jullie die zich hiervoor hebben opgegeven hebben. Uitkomsten zijn voorlopig dat we met geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) en hopelijk meer subsidiepotjes aan de slag gaan met de realisatie van een MFC op de plek van ’t Holt,  het aanvragen van subsidie voor het gasloos en energieneutraal maken van alle woningen in Ten Post die een niet verhoogd risicoprofiel hebben gekregen. De woningen die versterkt worden (zowel huur als koop) worden immers al gasloos opgeleverd.

Onlangs werd bekend gemaakt dat voor dit jaar de volledige 15 miljoen uit het NPG naar Ten Boer, Woltersum en Ten Post gaat. Het is nog even afwachten hoe het subsidiebedrag verdeeld gaat worden over de drie dorpen. Waarschijnlijk in juni/juli volgt er meer  nieuws hierover.  Dan worden jullie allemaal uitgenodigd in het Dorpshuis en dan worden de plannen en de planning nader toegelicht..

Groet,
Eline van Rossem, Jan Jut, Jan Klerken, Patrick Buntjer, Lammert Bolhuis, Johan Pleizier en Rene Koorn.