Binnenkort starten er verschillende werkzaamheden aan de provinciale weg N360. Op dinsdagavond 18 juni (19.00 uur) bent u van harte welkom op de inloopavond over deze werkzaamheden in restaurant “Bij de Molen” in ten Post.
De N360 krijgt twee nieuwe rotondes en een ovonde (ovale rotonde). De ovonde en rotondes komen er om de doorstroming van het verkeer op de N360 te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ovonde en rotondes
Voor de T-splitsing bij Garmerwolde komt een ovonde (ovale rotonde) in de plaats en het fietspad wordt aangepast. De eerste voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten vanaf 17 juni. De kruising bij de molen van Ten Post wordt vervangen door een rotonde en voor voetgangers en fietsers is het straks veiliger oversteken. Voorbereidende werkzaamheden hiervoor voert de aannemer deze week uit, het aanleggen van de rotonde gebeurt later. Voor de kruising van de N360 met de Eekwerderweg bij Wirdum komt ook een rotonde in de plaats. De werkzaamheden bij Wirdum worden grotendeels in juli en augustus uitgevoerd. Op enkele plaatsen wordt het verkeer met borden omgeleid.

Inloopavond werkzaamheden
De inloopavond voor omwonenden is dinsdagavond 18 juni a.s. om 19.00 uur in restaurant “Bij de Molen”, Eestumerweg 39 in Ten Post. Medewerkers van de provincie Groningen en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.

Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de aannemer: info@rotondesN360.nl. En bij de provincie Groningen: N360@provinciegroningen.nl.