Hierbij de Nieuwsbrief van juni met onder andere de stand van zaken + fasering over de Nije Buurt, opening Contactpunt, thematafel Verkeer, tijdelijke woningen opgeleverd en stand van zaken versterkingsopgave huurwoningen.  Nieuwsbrief Juni 2019