Waarom worden er leegstaande woningen verhuurd?
De gemeente Groningen heeft Wierden en Borgen gevraagd om tijdelijk vijf woningen beschikbaar te stellen voor vijf huishoudens. De woningen van deze mensen worden per vrijdag 1 november gesloopt, maar zij hebben tot nu toe nog geen tijdelijke woning kunnen vinden. Dit zou betekenen dat zij vanaf 1 november geen onderdak meer hebben.

Welke huizen worden er verhuurd en voor hoe lang?
Wierden en Borgen wil de gemeente graag helpen en stelt daarom leegstaande huizen beschikbaar van november 2019 tot en met de zomer van 2020. Het gaat om de volgende adressen in Ten Post:

– Johan Rengerstraat 17

– Johan Rengerstraat 19

– Johan Rengerstraat 25

– Johan Rengerstraat 27

– Johan Rengerstraat 33

Mogen deze huizen wel tijdelijk verhuurd worden?
Het verhuren van de leegstaande huizen gebeurt onder de leegstandswet. Hiervoor moet de gemeente een vergunning afgeven. Deze vergunning is aangevraagd en goedgekeurd.

Wat betekent dit voor u?
De verhuur van de woningen betekent dat u tijdelijk nieuwe buren heeft in de wijk. De verhuur van deze woningen heeft geen invloed op de lopende projecten in uw gebied. Er zijn voldoende wisselwoningen beschikbaar in Ten Post voor de huurders van Wierden en Borgen.