Via verschillende bewoners komen er bij de provincie klachten binnen dat vanwege de bouw van de rotonde de flitspaal is verwijderd. Hierdoor rijden veel auto’s te hard en zijn er al diverse katten verongelukt.

De flitspaal aan de N360 is verwijderd door het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is verantwoordelijk voor de flitspalen en de provincie heeft hierin geen rol. Wel heeft de provincie met enige regelmaat contact met de politie over deze situatie. De politie surveilleert opvallend en onopvallend op de N360 en handhaaft waar dit nodig is.  Zolang de provincie aan het werk is met de rotonde geldt er al een snelheidsbeperking van 50 km/h. Ook de provinciemedewerkers (als ze hier aan het werk zijn) ervaren dat er te hard wordt gereden. De provincie bekijkt nu of het mogelijk is om tijdelijk een dynamische snelheidsmeter te plaatsen. Dit is een meter met een smiley, die automobilisten attent maakt op hun snelheid.

Nieuwe markeringen
Ook komen er vragen binnen dat de markeringen op de weg, zoals de haaientanden, slecht zichtbaar zijn waardoor er voorrangsfouten worden gemaakt. Dit heeft al een ongeluk tot gevolg gehad met ernstig letsel. De haaientanden bij het fietspad zijn inderdaad slecht zichtbaar. De gemeente is  wegbeheerder van dit gedeelte van de weg en binnenkort wordt de zichtbaarheid van de haaientanden opnieuw aangebracht. Hiervoor is het  van belang dat het droog weer is.