De thematafel Energie werkt op dit moment samen met de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen aan een plan voor de energietransitie in Ten Post. De ambitie is om in 2025 energieneutraal te zijn. De thematafel wil deze ambitie zoveel dorpscollectief oppakken plus een aanzienlijke besparing op de energielasten. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is hiervoor al 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Om u hierover te informeren, organiseren we op woensdag 22 januari een aftrapbijeenkomst in Dorpshuis ’t Holt om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Deze avond is speciaal bedoeld voor inwoners binnen de bebouwde kom van Ten Post.

Wat kunt u deze avond verwachten:
– Wat is de opgave voor Ten Post?
– Welke subsidiemogelijkheden zijn er allemaal?
– Wat kunt u zelf en wat kunnen we collectief doen?
– Waar kan ik advies krijgen over het verduurzamen van mijn woning?

Hebt u zelf al plannen voor het verduurzamen van uw woning? Wacht nog even met de uitvoering en kom vooral de 22e januari langs voor advies en tips.

Vragen? Mail deze naar tenpostvernieuwt@groningen.nl