In Ten Post zijn wisselwoningen gebouwd, bedoeld voor inwoners die tijdelijk uit hun huis moeten. Hun huizen moeten worden versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingen. De wisselwoningen vormen samen een nieuwe straat en bij een nieuwe straat hoort natuurlijk een straatnaam. Burgemeester Koen Schuiling en wethouders voorzagen de locaties onlangs van een nieuwe naam.


Huisburen

De straat met wisselwoningen in Ten Post kreeg de naam ‘Huisburen’. Ooit lag tussen Ten Post en Winneweer op een wierde het buurtschap Huisburen. De wierde is afgegraven en het huis, waarnaar het buurtschap werd genoemd, is in 1397 verwoest door de Schieringers. De Schieringers en de Vetkopers waren twee partijen in Groningen en Friesland die in de 14e en in de 15e eeuw met elkaar in conflict waren.

Huisbuurstertocht
Johan Rengers van Ten Post (1542-1626) vertelt in zijn kroniek dat in Huisburen “Hoogduitse” soldaten werden ingekwartierd aan de vooravond van de tachtigjarige oorlog (21 mei 1568). Door het afgraven van de wierde ontstond de Huisbuursterpolder. Een inwoonster van Ten Post vertelde dat zij als kind voor haar vader poldergeld ophaalde bij de ingelanden: de eigenaren van grond, water en-of gebouwen binnen een waterschap. De naam Huisburen leeft overigens nog voort in de ‘Huisbuurstertocht’, een afwateringssloot in dit gebied.

Nieuw buurtschap
In de directe omgeving van het verdwenen “sterke steenhuis van de Rengersen” en nabij de afgegraven wierde, is nu een nieuw buurtschap ontstaan. Op voorstel van de historische vereniging kreeg dit tijdelijke buurtschap van wisselwoningen de naam ‘Huisburen’.