De thematafel Duurzaamheid heeft haar opbrengsten op 22 januari gepresenteerd aan de bewoners van Ten Post. René Koorn en Jan Klerken verzorgden een gezamenlijke presentatie.

De bewoners kregen tijdens de bijeenkomst een drietal vragen voorgelegd.

  • Gaan we met zijn allen voor een duurzaam Ten Post in 2025?
  • Wie geeft zich op voor de Pilot in het kader van duurzame maatregelen en inpassing in zijn woning?
  • Willen we samenwerken aan een energiecollectief?

Ook werden de inwoners van Ten Post opgeroepen om mee te denken over de verder invulling van duurzaamheid in het dorp. Zo gaan we bijvoorbeeld nadenken over een zonnepark, herbestemming NAM-locatie, het delen van auto’s, een dorpsbatterij, smart Hubs etc.

U kunt zich aanmelden voor de Pilot duurzaamheid via TenPostVernieuwt@groningen.nl. O.v.v. Pilot Duurzaamheid. Vermeld tevens uw contactgegevens: naam, postadres, mailadres en telefoonnummer. Let op: aanmelden voor de pilot betekent niet automatisch dat u kunt deelnemen. Het streven is dat we u hierover per 1 april uitsluitsel kunnen geven.