Vereniging Dorpsbelangen Ten Post en Omstreken

Meld u aan en praat mee over thema’s!

Binnenkort willen we met u als bewoners van Ten Post rond de tafel over de volgende thema’s: Thema 3: Wonen, dorpskarakter en identiteit (dorps breed) Thema 4: Duurzame energie Uit eerdere dorpsbijeenkomsten kwam naar voren dat u dit een heel belangrijk onderwerp voor...

Lees meer

Agenda

Dorpsbelangen Ten Post e.o.

De doelstelling van Dorpsbelangen Ten Post is de leefbaarheid van het dorp Ten Post en omstreken te bevorderen in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging is oorspronkelijk opgericht op 2 september 1946.

Bestuur

Voorzitter
Johan Pleizier, Rijksweg 119a, 9792 PC  Ten Post

Secretaris
Karla Woldhuis, Rijksweg 16, 9792 PA Ten Post

Penningmeester
Barbara Sibon-Leeman, Oldenhuisstraat 37, 9792 PL Ten Post

Lid:
Patrick Buntjer, Oldenhuisstraat 12, 9792 PM Ten Post

Contributie

Per huishouden is het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsbelangen € 8,-.
Hiervan is € 4,- als contributie voor Dorpsbelangen en € 4,- contributie voor TAC.
Deze contributie wordt indien daarvoor toestemming gegeven is via automatische betaling opgehaald.

Het e-mailadres van Dorpsbelangen Ten Post is: dorpsbelangentenpost@hotmail.com

Dorpsbelangen Ten Post is ook te vinden op Facebook:
https://www.facebook.com/dorpsbelangen.tenpost1

TAC
Ten Poster Activiteiten Commissie, is een onderdeel van de Vereniging Dorpsbelangen en zij organiseert allerlei activiteiten voor de inwoners van Ten Post.
Bijvoorbeeld: de wandelvierdaagse, Sinterklaasfeest, busreizen, Koninginsdag.
Veel van deze activiteiten zijn gratis voor de leden en soms wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Contactpersoon TAC: Karla Woldhuis.

Sponsors TAC 2017