Vereniging Dorpsbelangen Ten Post en Omstreken

Verenigingen, Stichtingen en Activiteiten in Ten Post en omstreken

Verenigingen, Stichtingen en Activiteiten in Ten Post en omstreken

 

Algemeen
Vereniging Dorpsbelangen Ten Postmevr. K.H. Woldhuis-Hofman (secretaris)dorpsbelangentenpost@hotmail.com
Ten Poster ActiviteitencommissieDorpsbelangen (contact)dorpsbelangentenpost@hotmail.com
Stichting Dorpshuis Ten Postdhr. J. Klerken (secretaris)info@dorpshuistenpost.nl
CBS ‘De Wieken’Simon vd Wal (directeur bestuurder¬†VCPO Noord Groningen)info@vcpong.nl
CBS ‘De Wieken’mevr. P. v. Bostelen (directeur)info@cbsdewieken.nl
Jeugdmevr. Kim Aarts (jongerenwerker)kim.aarts@wij.groningen.nl
Samen Eten Ten Postmevr. Mariska Dijksterhuis (medewerkster)m.dijksterhuis@ziggo.nl
Uitvaartverenigingmevr. K. v. Wageningen (secretaris)tenpost@fedgron.nl
Vereniging Begraafplaatsmevr. W. Bolhuis-Aslander (secretaris)wilmabolhuis@gmx.net
Historische Vereniging Ten Post e.o.dhr. V. de Bruijn (secretaris)hvtpeo@gmail.com
Toneelvereniging Vestamevr. N. Mulder (secretaris)nanda.mulder@enexis.nl
10PM Muziek in het dorpdhr. D. Beekman (secretaris)info@10pm.nl
Leesclub Eigentijdse Nederlandse Literatuurmevr. Thea Ijpma (contact)thea@vadan.nl
Sietsationmevr. Kim Aarts (jongerenwerker)kim.aarts@wij.groningen.nl

Kerkelijk
Nederlands Hervormde GemeenteDs. G.W. van Wingerden (dominee)ds.hervgemslwt@gmail.com
Nederlands Hervormde Gemeentedhr. P.C. Verduin (scriba)hervgemslwt@gmail.com
Gereformeerde Kerk ‘De Hoeksteen’mevr. M. Hofman-Werkman (scriba)scriba@dehoeksteen-tenpost.nl
Gereformeerde Kerk vrijgemaaktdhr. T. Tamminga (scriba)scriba@tenpost.gkv.nl
Christelijke Werkgroepmevr. M. de Vries-van Schaik (secretaris)geraldmeta@ziggo.nl
Sportief
Beter Bewegen voor Ouderenmevr. T. Ales (secretaris)alesdijk@hotmail.com
Biljartclub V.I.O.D.dhr. J. Koenderink (secretaris)jan@banopro.eu
Jeu de Boules Clubdhr. W. Stratingh (secretaris)jbctenpost@home.nl
Sportvereniging T.E.O.dhr. H. Doorn (secretaris)secretaris@svteo.nl
(voetbal, lopen, gymnastiek)
Visvereniging V.O.P.dhr. S.H. de Jong (secretaris)shdejong@zonnet.nl
IJsvereniging Ten Post e.o.dhr. E. Doornbos (secretaris)ehdoornbos@home.nl
Tafeltennis vereniging ‘Tornado’dhr. T. Tamminga (jr.) (secretaris)ttamm@live.nl