Ten Post vernieuwt

Nieuws & Updates

Mailadres Ten Post Versterkt en Vernieuwt

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over versterking of dorpsvernieuwing in Ten Post? Mail het naar tenpostvernieuwt@groningen.nl De mail zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Nieuwsbrief juni 2019

Hierbij de Nieuwsbrief van juni met onder andere de stand van zaken + fasering over de Nije Buurt, opening Contactpunt, thematafel Verkeer, tijdelijke woningen opgeleverd en stand van zaken versterkingsopgave huurwoningen.  Nieuwsbrief Juni...

Ruim 60 bewoners bezoeken opening contactpunt

Ruim 60 bewoners kwamen naar de opening van het contactpunt aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Met het contactpunt is er een aanspreekpunt voor inwoners met vragen, ideeen of suggesties over de versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing. Dorpswethouder Inge...

Inloopbijeenkomst rotonde Ten Post op dinsdag 18 juni

Binnenkort starten er verschillende werkzaamheden aan de provinciale weg N360. Op dinsdagavond 18 juni (19.00 uur) bent u van harte welkom op de inloopavond over deze werkzaamheden in restaurant “Bij de Molen” in ten Post. De N360 krijgt twee nieuwe rotondes en een...

Opening contactpunt Ten Post op woensdag 5 juni

Woensdag 5 juni opent het contactpunt voor de bewoners van Ten Post, Wittewierum en Winneweer aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Met het contactpunt is er een aanspreekpunt voor inwoners met vragen, ideeën of suggesties over de versterkingsoperatie en...

Ten Post blij met miljoenen uit Nationaal Programma

In Ten Post zijn ze blij met de toekenning van in totaal zo'n tien miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen. Met dat geld kunnen de plannen van het dorp uitgevoerd worden.  Van de vijf projecten die de gemeente Groningen heeft ingediend zijn drie afkomstig...

Bijeenkomst 10 mei: ‘Van thematafel naar verhaallijn’

In het afgelopen half jaar zijn de vier thematafels ‘Verkeer, groen en openbare ruimte’, ‘Voorzieningen’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Wonen en versterken’ elk een of meerdere keren bij elkaar gekomen voor een nadere verkenning van knelpunten, oplossingsmogelijkheden, wensen en...

Stand van zaken: Dorpsbelangenplatform

Beste dorpsgenoten, Het is een beetje stil rondom het Dorpsbelangenplatform (DBP), opgericht door een aantal bezorgde Ten Posters in januari 2018, toen er opeens wisselwoningen zouden komen op het land van Sterenberg. Er is inmiddels ontzettend veel gebeurd. Er is een...

Delegatie gemeenteraad op werkbezoek in Ten Post

Een delegatie van de gemeenteraad bezocht woensdag 13 maart Ten Post om bijgepraat te worden over versterking en dorpsvernieuwing. Henry Vos sprak namens de gemeente en  dorpsbewoners Jan Klerken en Eline van Rossem vertelden hoe zij de samenwerking ervaren met de...

Waarom staan er in Ten Post huurwoningen leeg?

Minister Wiebes heeft besloten dat de versterkingsopgave voor alle onveilige woningen doorgaat. Ook de reeds toegezegde versterking van de huurwoningen uit de zogenaamde ‘batch 1.588’ en de ‘batch 1.467’ gaan door. De huurwoningen in Ten Post vallen onder deze...

Uitnodiging dorpsavond maandag 16 juli

Op maandagavond 16 juli vindt er opnieuw een Dorpsavond plaats van 19.30 uur tot 22. 00 uur. Noteer deze avond alvast in uw agenda.! Nadere informatie volgt nog. Dit is een vervolg op de  eerste Dorpsavond die op 23 mei heeft plaatsgevonden. Deze avond komt tot stand...

Thoes slaat brug tussen Groningse bouw en bewoners

Groningen,15 juni 2018 Thoes slaat brug tussen Groningse bouw en bewoners Als Groningers zijn we het er allemaal over eens: het is hier goud wonen. Toch heeft een grote groep huiseigenaren vragen over hun woontoekomst. Terwijl in de regio volop bouwinnovaties en...

Inloopbijeenkomst 18 juni

Veel belangstelling informatie over beoogde locatie tijdelijke woningen Maandagavond 18 juni hebben een groot aantal geïnteresseerde inwoners van Ten Post gebruik gemaakt van de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de inloopavond in het dorpshuis in Ten Post. Op deze...

Commissaris René Paas: ‘Afgesproken versterking moet doorgaan’

‘De voorbereidingen zijn al zó ver gevorderd, dat je in dit geval niet meer kunt stoppen. We konden de minister daar niet van overtuigen en daarom hebben we besloten het overleg af te breken.’ Dat zegt Commissaris der Koning in de provincie Groningen René Paas in...

Eerste Dorpsavond over de versterking en vernieuwing van Ten Post

Op woensdag 23 mei vindt er een eerste Dorpsavond plaats. Wij hebben deze eerste avond voorbereid samen met de Gemeente Ten Boer, de woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator Groningen. U leest het goed, de eerste avond want er volgen er meer!...

Rijksweg 203 wordt proeftuin versterking en verduurzaming

Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda gaan samen kennis en ervaring opdoen met het tegelijkertijd versterken en verduurzamen van woningen, in een door Van Wijnen aangekochte woning aan de Rijksweg 203 in Ten Post. De komende maanden worden in deze particuliere woning...