Ten Post vernieuwt

Nieuws & Updates

Nieuwsbrief april 2020

Hieronder vindt u de nieuwsbrief over de versterkingsoperatie en de dorpsvernieuwing in Ten Post van april 2020. Nieuwsbrief april 2020

Nieuws van de Duurzaamheidstafel

De thematafel Duurzaamheid heeft haar opbrengsten op 22 januari gepresenteerd aan de bewoners van Ten Post. René Koorn en Jan Klerken verzorgden een gezamenlijke presentatie. De bewoners kregen tijdens de bijeenkomst een drietal vragen voorgelegd. Gaan we met zijn...

Bouwdossiers Ten Boer verhuizen naar Groninger Archieven

Bouwdossiers van 1930 tot en met 1989 van de voormalige gemeente Ten Boer zijn vanaf 27 januari in te zien bij de Groningen Archieven. Aanleiding hiervoor is de herindeling. Sinds 1 januari 2019 vormen Groningen, Haren en Ten Boer de nieuwe gemeente Groningen. Op...

Nieuwe straatnaam wisselwoningen: Huisburen

In Ten Post zijn wisselwoningen gebouwd, bedoeld voor inwoners die tijdelijk uit hun huis moeten. Hun huizen moeten worden versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingen. De wisselwoningen vormen samen een nieuwe straat en bij een nieuwe straat hoort natuurlijk een...

Nieuwsbrief december 2019

 Hierbij de Nieuwsbrief December 2019 met daarin de onderwerpen: nieuwe projectleider, uitnodiging aftrapbijeenkomst energietransitie op 22 januari, stand van zaken thematafels wonen, verkeer, ondernemen en Huis van Ten...

Aftrapbijeenkomst Energietransitie op woensdag 22 januari

De thematafel Energie werkt op dit moment samen met de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen aan een plan voor de energietransitie in Ten Post. De ambitie is om in 2025 energieneutraal te zijn. De thematafel wil deze ambitie zoveel dorpscollectief oppakken plus een...

Hoge snelheden op de N360 door verwijdering flitspaal

Via verschillende bewoners komen er bij de provincie klachten binnen dat vanwege de bouw van de rotonde de flitspaal is verwijderd. Hierdoor rijden veel auto’s te hard en zijn er al diverse katten verongelukt. De flitspaal aan de N360 is verwijderd door het Openbaar...

Nieuwsbrief oktober 2019

Hierbij de Nieuwsbrief Ten Post Oktober 2019 met onder andere informatie over Ten Post energieneutraal 2025, Projecten Nije Buurt, Natuurvrij maken van woningen, rijgedrag in het dorp, open huis tijdelijke woningen, stand van zaken versterkingsopgave huurwoningen,...

Relevante websites

http://www.spechtarchitecten.nl/ten-post-versterkt-en-vernieuwt/ https://www.wierdenenborgen.nl/tenpost https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/de-ogen-en-oren-van-ten-boer...

Vragen en antwoorden over tijdelijk nieuwe bewoners in huurwoningen

Waarom worden er leegstaande woningen verhuurd? De gemeente Groningen heeft Wierden en Borgen gevraagd om tijdelijk vijf woningen beschikbaar te stellen voor vijf huishoudens. De woningen van deze mensen worden per vrijdag 1 november gesloopt, maar zij hebben tot nu...

Vanaf 1 oktober: Wijziging openingstijden Contactpunt Ten Post

De openingstijden van het Contactpunt zijn vanaf 1 oktober gewijzigd. Op maandag blijft Woningstichting Wierden en Borgen aanwezig van 14.30 – 16.30 uur, tel. (050) 402 37 50. Op donderdag blijft het Nationaal Coordinator Groningen aanwezig van 13.00 - 15.00 uur, tel....

Mailadres Ten Post Versterkt en Vernieuwt

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over versterking of dorpsvernieuwing in Ten Post? Mail het naar tenpostvernieuwt@groningen.nl De mail zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Nieuwsbrief juni 2019

Hierbij de Nieuwsbrief van juni met onder andere de stand van zaken + fasering over de Nije Buurt, opening Contactpunt, thematafel Verkeer, tijdelijke woningen opgeleverd en stand van zaken versterkingsopgave huurwoningen.  Nieuwsbrief Juni...

Ruim 60 bewoners bezoeken opening contactpunt

Ruim 60 bewoners kwamen naar de opening van het contactpunt aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Met het contactpunt is er een aanspreekpunt voor inwoners met vragen, ideeen of suggesties over de versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing. Dorpswethouder Inge...

Inloopbijeenkomst rotonde Ten Post op dinsdag 18 juni

Binnenkort starten er verschillende werkzaamheden aan de provinciale weg N360. Op dinsdagavond 18 juni (19.00 uur) bent u van harte welkom op de inloopavond over deze werkzaamheden in restaurant “Bij de Molen” in ten Post. De N360 krijgt twee nieuwe rotondes en een...

Opening contactpunt Ten Post op woensdag 5 juni

Woensdag 5 juni opent het contactpunt voor de bewoners van Ten Post, Wittewierum en Winneweer aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Met het contactpunt is er een aanspreekpunt voor inwoners met vragen, ideeën of suggesties over de versterkingsoperatie en...

Ten Post blij met miljoenen uit Nationaal Programma

In Ten Post zijn ze blij met de toekenning van in totaal zo'n tien miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen. Met dat geld kunnen de plannen van het dorp uitgevoerd worden.  Van de vijf projecten die de gemeente Groningen heeft ingediend zijn drie afkomstig...

Bijeenkomst 10 mei: ‘Van thematafel naar verhaallijn’

In het afgelopen half jaar zijn de vier thematafels ‘Verkeer, groen en openbare ruimte’, ‘Voorzieningen’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Wonen en versterken’ elk een of meerdere keren bij elkaar gekomen voor een nadere verkenning van knelpunten, oplossingsmogelijkheden, wensen en...

Stand van zaken: Dorpsbelangenplatform

Beste dorpsgenoten, Het is een beetje stil rondom het Dorpsbelangenplatform (DBP), opgericht door een aantal bezorgde Ten Posters in januari 2018, toen er opeens wisselwoningen zouden komen op het land van Sterenberg. Er is inmiddels ontzettend veel gebeurd. Er is een...

Delegatie gemeenteraad op werkbezoek in Ten Post

Een delegatie van de gemeenteraad bezocht woensdag 13 maart Ten Post om bijgepraat te worden over versterking en dorpsvernieuwing. Henry Vos sprak namens de gemeente en  dorpsbewoners Jan Klerken en Eline van Rossem vertelden hoe zij de samenwerking ervaren met de...

Waarom staan er in Ten Post huurwoningen leeg?

Minister Wiebes heeft besloten dat de versterkingsopgave voor alle onveilige woningen doorgaat. Ook de reeds toegezegde versterking van de huurwoningen uit de zogenaamde ‘batch 1.588’ en de ‘batch 1.467’ gaan door. De huurwoningen in Ten Post vallen onder deze...

Uitnodiging dorpsavond maandag 16 juli

Op maandagavond 16 juli vindt er opnieuw een Dorpsavond plaats van 19.30 uur tot 22. 00 uur. Noteer deze avond alvast in uw agenda.! Nadere informatie volgt nog. Dit is een vervolg op de  eerste Dorpsavond die op 23 mei heeft plaatsgevonden. Deze avond komt tot stand...

Thoes slaat brug tussen Groningse bouw en bewoners

Groningen,15 juni 2018 Thoes slaat brug tussen Groningse bouw en bewoners Als Groningers zijn we het er allemaal over eens: het is hier goud wonen. Toch heeft een grote groep huiseigenaren vragen over hun woontoekomst. Terwijl in de regio volop bouwinnovaties en...

Inloopbijeenkomst 18 juni

Veel belangstelling informatie over beoogde locatie tijdelijke woningen Maandagavond 18 juni hebben een groot aantal geïnteresseerde inwoners van Ten Post gebruik gemaakt van de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de inloopavond in het dorpshuis in Ten Post. Op deze...

Commissaris René Paas: ‘Afgesproken versterking moet doorgaan’

‘De voorbereidingen zijn al zó ver gevorderd, dat je in dit geval niet meer kunt stoppen. We konden de minister daar niet van overtuigen en daarom hebben we besloten het overleg af te breken.’ Dat zegt Commissaris der Koning in de provincie Groningen René Paas in...

Eerste Dorpsavond over de versterking en vernieuwing van Ten Post

Op woensdag 23 mei vindt er een eerste Dorpsavond plaats. Wij hebben deze eerste avond voorbereid samen met de Gemeente Ten Boer, de woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator Groningen. U leest het goed, de eerste avond want er volgen er meer!...

Rijksweg 203 wordt proeftuin versterking en verduurzaming

Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda gaan samen kennis en ervaring opdoen met het tegelijkertijd versterken en verduurzamen van woningen, in een door Van Wijnen aangekochte woning aan de Rijksweg 203 in Ten Post. De komende maanden worden in deze particuliere woning...