Ten Post vernieuwt

Nieuws & Updates

Delegatie gemeenteraad op werkbezoek in Ten Post

Een delegatie van de gemeenteraad bezocht woensdag 13 maart Ten Post om bijgepraat te worden over versterking en dorpsvernieuwing. Henry Vos sprak namens de gemeente en  dorpsbewoners Jan Klerken en Eline van Rossem vertelden hoe zij de samenwerking ervaren met de...

Contouren dorpsvernieuwinsplan Ten Post gereed

Vertegenwoordigers van dorpsbelangen van Ten Post, Winneweer en Wittewierum hebben woensdagavond 17 oktober aan burgemeester Frank de Vries van de gemeente Ten Boer hun wensen voor de toekomst van hun dorp aangeboden.  Zij vragen hiermee aandacht voor de uitwerking...

Waarom staan er in Ten Post huurwoningen leeg?

Minister Wiebes heeft besloten dat de versterkingsopgave voor alle onveilige woningen doorgaat. Ook de reeds toegezegde versterking van de huurwoningen uit de zogenaamde ‘batch 1.588’ en de ‘batch 1.467’ gaan door. De huurwoningen in Ten Post vallen onder deze...

Uitnodiging dorpsavond maandag 16 juli

Op maandagavond 16 juli vindt er opnieuw een Dorpsavond plaats van 19.30 uur tot 22. 00 uur. Noteer deze avond alvast in uw agenda.! Nadere informatie volgt nog. Dit is een vervolg op de  eerste Dorpsavond die op 23 mei heeft plaatsgevonden. Deze avond komt tot stand...

Thoes slaat brug tussen Groningse bouw en bewoners

Groningen,15 juni 2018 Thoes slaat brug tussen Groningse bouw en bewoners Als Groningers zijn we het er allemaal over eens: het is hier goud wonen. Toch heeft een grote groep huiseigenaren vragen over hun woontoekomst. Terwijl in de regio volop bouwinnovaties en...

Inloopbijeenkomst 18 juni

Veel belangstelling informatie over beoogde locatie tijdelijke woningen Maandagavond 18 juni hebben een groot aantal geïnteresseerde inwoners van Ten Post gebruik gemaakt van de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de inloopavond in het dorpshuis in Ten Post. Op deze...

Commissaris René Paas: ‘Afgesproken versterking moet doorgaan’

‘De voorbereidingen zijn al zó ver gevorderd, dat je in dit geval niet meer kunt stoppen. We konden de minister daar niet van overtuigen en daarom hebben we besloten het overleg af te breken.’ Dat zegt Commissaris der Koning in de provincie Groningen René Paas in...

Eerste Dorpsavond over de versterking en vernieuwing van Ten Post

Op woensdag 23 mei vindt er een eerste Dorpsavond plaats. Wij hebben deze eerste avond voorbereid samen met de Gemeente Ten Boer, de woningbouwcorporatie Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator Groningen. U leest het goed, de eerste avond want er volgen er meer!...

Rijksweg 203 wordt proeftuin versterking en verduurzaming

Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda gaan samen kennis en ervaring opdoen met het tegelijkertijd versterken en verduurzamen van woningen, in een door Van Wijnen aangekochte woning aan de Rijksweg 203 in Ten Post. De komende maanden worden in deze particuliere woning...