Lidmaatschap

Wilt u ook graag lid worden van Dorpsbelangen Ten Post en daarmee de activiteiten en initiatieven in het dorp stimuleren. Ga dan snel naar de contactpagina en geef u op.

Voor maar € 9,- per jaar steunt u de vereniging en heeft u recht op leuke voordeeltjes.

De contributie wordt indien daarvoor toestemming is gegeven, via automatische incasso geïnd.

U kunt het eventueel zelf ook overmaken op rekeningnummer: NL51 RABO 0306 3244 58 onder vermelding van uw naam en adres.