Inwoners van dorpen Ten Boer zetten zich in voor groene leefomgeving

Prettig leven in een herkenbaar landschap waar je je thuis voelt. Een landschap met bloemrijke wegen en paden waar vogels, vlinders en insecten het goed hebben. Een omgeving waar je mensen kunt ontmoeten en die uitnodigt tot bewegen.

Dit zijn een aantal wensen van inwoners van het gebied Ten Boer om de leefomgeving meer groen en aantrekkelijk te maken. Gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen hebben in dorpsgesprekken veel ideeën opgehaald, verrijkt met hun kennis van het landschap en het plan ‘Bloeiend Perspectief’ uitgewerkt. Dit plan loopt van 2024 tot en met 2030. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) ondersteunt Bloeiend Perspectief en heeft de financiële aanvraag goedgekeurd. Lees meer op onze website.

Delen via: